Vår Sport-serie

Vi samarbetar med bland annat de tyska, österrikiska och polska skidförbunden samt med de tyska ishockey- och cykelförbunden. Samtliga våra kosttillskott är garanterat dopingfria och upptagna på prestigefyllda Cologne List.

Cologne List

"Cologne List® remains the first and biggest doping prevention platform for nutritional supplements in the world in 2017. Service offerings for testing pool athletes are gradually being extended with specialist support from NADA Prevention Department. This will help reduce unintentional doping incidents and possible health risks in the interests of everyone involved."

"Recreational athletes now also increasingly seek advice from Cologne List®. Their conviction that manufacturers who produce clean nutritional supplements free of banned substances will consequently be thorough and conscientious in other fields as well, has a positive effect on health awareness. This development is also reflected in the growing number of initiatives launched by fitness chains and organizers of endurance sports events."

"An international IOC sponsored study conducted by the Institute of Biochemistry of the German Sport University Cologne in 2004 found that about 15 percent of nutritional supplements acquired in 13 different countries contained anabolic agents that were not declared on the label."

TÜV - för att kvalitetssäkra 

TÜV SÜD ELAB GmbH verkar som ett externt och helt oberoende laboratorium som regelbundet analyserar och kvalitetssäkrar våra produkter enligt olika kvalitetsparametrar. Utöver alla de rigorösa renhets – och kvalitetssäkringsanalyser som PM International själva genomför, kontrolleras våra produkter även av TÜV SÜD ELAB som en oberoende kontrollant.

TÜV SÜD ELAB GmbH är ett till hundra procent ägt dotterbolag till TÜV SÜD AG och arbetar sedan många år som en professionell laboratorieavdelning för Livsmedelsanalys, Vatten – och Miljöteknik och Medicinsk Laboratorieservice. Den snabba och exakta analysen av olika produktprover samt den kompletta konsultationen till samarbetspartners, räknas som en av företagets viktigaste kompetenser.

TÜV SÜD ELAB GmbH Laboratorium uppfyller alla krav enligt DIN EN ISO/IEC 17025:2005 och är ackrediterat av DAkkS under ackrediteringsnummer D-PL-14390-01-00.